Общи условия

Последна промяна 01/09/2019

1. Съгласие с условията

1.1 Настоящите Общи условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице (вас), и dommo, осъществяващо дейност като уебсайт на dommo (https://dommo.bg), както и всички свързани приложения ( Сайта).

Вие се съгласявате, че чрез достъп до Сайта и / или Услугите сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от всички тези Общи условия.

Ако не сте съгласни с всички тези Общи условия, тогава ви е забранено да използвате Сайта и Услугите и трябва незабавно да прекратите използването. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези Общи условия за бъдеща справка.

1.2 Допълнителните политики, посочени в раздел 1.7 по-долу, както и всички допълнителни условия или условия или документи, които могат да бъдат публикувани от време на време, са изрично включени чрез позоваване.

1.3 Можем да правим промени в настоящите Общи условия по всяко време. Обновената версия на настоящите Общи условия ще бъде посочена с актуализирана „преработена“ дата и актуализираната версия ще влезе в сила веднага след като е достъпна. Вие сте отговорни за прегледа на тези Общи условия, за да сте информирани за актуализациите. Продължаващото ви използване на Сайта означава, че сте приели такива промени.

1.4 Може да актуализираме или променяме Сайта от време на време, за да отразяваме промените в нашите продукти, нуждите на нашите потребители и / или нашите бизнес приоритети.

2.  Приемливо ползване

2.1 Нашата политика за приемливо използване определя всички разрешени употреби и забранени употреби на този сайт.  

2.2 Нямате право да използвате Сайта за друга цел, различна от тази, за която правим сайта и нашите услуги достъпни. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени от нас.  

3. Нашето съдържание

3.1 С изключение на изрично предвидените случаи в настоящите Общи условия, никоя част от Сайта, Услугите или Съдържанието ни не може да се копира, възпроизвежда, обобщава, преиздава, качва, публикува, публично показва, кодира, превежда, предава, разпространява, продава, лицензира или да се използва за каквито и да било търговски цели, без изричното ни предварително писмено разрешение.

3.2 При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайта, получавате ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта и Нашето съдържание и за изтегляне или отпечатване на копие на всяка част от Съдържанието, до която сте получили достъп единствено за лична, нетърговска употреба.  

3.3 Вие няма да (а) се опитвате да получите неоторизиран достъп до Сайта или до всички мрежи, сървъри или компютърни системи, свързани със Сайта; и / или (б) правите с каквато и да е цел, включително коригиране на грешки, никакви модификации, адаптации, допълнения или подобрения на Сайта или Нашето съдържание, включително промяна на хартиените или цифрови копия, които може да сте изтеглили.

3.4 Съдържанието на Сайта се предоставя само за обща информация. Не е предназначено да се използва като съвет, на който може да разчитате. Трябва да получите професионална или специализирана консултация, преди да предприемете или да се въздържате от предприемане на каквито и да било действия въз основа на съдържанието в Сайта.  

3.5 Въпреки че полагаме разумни усилия за актуализиране на информацията на нашия сайт, ние не поемаме никакви гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, че Съдържанието ни в Сайта е точно, пълно или актуално.

4. Други условия

4.1 Посещението на сайта, изпращане на имейли и попълване на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и сте съгласни, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, по имейл и на Сайта, отговарят на всяко законово изискване такава комуникация да бъде в писмена форма.  

4.2 Ние можем да възложим някое или всички наши права и задължения на други хора по всяко време.  

4.3 Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от нея се счита за отделима от настоящите Общи условия и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.  

4.4 Не съществува съвместно предприятие, партньорство, трудова или агентска връзка между вас и нас в резултат на тези Общи условия или използване на Сайта или Услугите.

4.5 За да разрешите казус относно Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас по имейл на contact@dommo.bg